Szent Benedek medál

A Szent Benedek medál segíthet életünk útja során és oltalmat nyújthat az ártó hatalmak támadása ellen.
Számos hatást tulajdonítanak a medálnak:
gyógyulások, csodák, védelem az ártó, rontó erők ellen, kegyes halál a szentségben.

Mindezek Jézus Krisztus segítségül hívásán alapszanak, amit Szent Benedek közbenjárása által kérhetünk.

Jézus Krisztus erejével védelmező pajzsot építhetünk magunk, otthonunk, autónk köré.

Előoldal
A szentet ábrázolja, amint jobb kezében a keresztet tartja, bal kezében nyitott könyv van: a Szentírás által ihletett Regula (szerzetesi szabályzat). A jobbján egy serleg (méregpohár) látható, amelyből egy vipera kúszik ki, miután keresztet vetett rá*. A balján egy holló készül elrepülni a mérgezett kenyérrel.**

A medálon Szent Benedek alakja körül a következő felirat olvasható:
EIUS IN OBITU NRO (nostro) PRAESENTIA MUNIAMUR – HALÁLUNKKOR VÉDELMEZZEN MEG JELENLÉTÉVEL.

A szent alakja alatt ezek a szavak olvashatók:
Ex S. M. CASINO MDCCCLXXX – Casino Szent Hegyéről 1880.

Szent Benedek alakjának két oldalán olvasható:
CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI – SZENT BENEDEK ATYA (Atyánk) KERESZTJE.

Hátoldal
A Benedek-pajzs a Nursiai Szent Benedeket ábrázoló érmek hátlapja. Rajta egy kereszt látható, mely Szent Benedeknek a szent kereszt iránti tiszteletére emlékeztet. Mellette és körbe iniciálék (szavak kezdőbetűi) olvashatók, ezek feloldása egy imádság szövegét adja.

A kereszt szárai között lévő négy mezőben (a kereszt szárainak találkozásánál) a következő betűk állnak:
C. S. P. B. (Crux Sancti Patris Benedicti) – Szent Benedek Atya (Atyánk) Keresztje

A kereszt függőleges szárán felülről lefelé:
C. S. S. M. L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux) – A Szent Kereszt Legyen az Én Fényem (Világosságom)

A kereszt vízszintes szárán balról jobb felé olvasva:
N. D. S. M. D. (Non Draco Sit Mihi Dux) – Ne a Gonosz Legyen az Én Uram (Ne a sárkány legyen az én vezérem)

A Benedek-pajzson jobbról körben:
V R. S. (Vade Retro Satana!) – Távozz Tőlem, Sátán!

N. S. M. V. (Nunquam Suade Mihi Vana) – Nem Fogsz Soha Meggyőzni Hiábavalóságokkal (soha ne kísérts hiábavaló dolgokkal)
S. M. Q. L. (Sunt Mala Quae Libas) – Amit Nekem Mutatsz, az Rossz (rossz, amivel kínálsz)

I. V. B. (Ipse Venena Bibas) – Te Magad Idd Meg a Mérged
A kereszt felett: PAX – Béke (A Benedek-rendiek köszöntése és mottója). A bencés PAX felirat eredetileg egy Krisztus-monogram: XP volt, a Christos név kezdőbetűje.

A Benedek-pajzson található imák közül a körbe futók valószínűleg Szent Benedektől valók, a Subiacó barlangi remeteség alatt történt kísértés idejéből.
A keresztben olvashatók pedig abból az időből, amikor kétszer is meg akarták mérgezni (Mérgezett bor – serleg és mérgezett kenyér – holló).
Az imák először egy 14. századi miniaturán fordulnak elő, melyen egy szerzetes a kereszttel űzi el a kísértést.

A medál imájának régi magyar fordítása:

„A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!”

Nursiai Szent Benedek (Nursia, 480 körül – Monte Cassino, 543/547. március 21.) a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. Szent Skolasztika ikertestvére. 1964-ben VI. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként „Európa védőszentjévé” nyilvánította.

Előkelő családban született, tanulni Rómában kezdett. Itt sokakat látott a bűn útjára lépni, ezért felhagyott a szabad tudományok elsajátításával és magányba vonult. Évekig remeteségben élt, majd számos csodatétel közepette megalapította a Bencés szerzetes rendet. Kolostorokat és szentélyeket építtetett, felügyelt, megszervezte a szerzetesi életet.
Megalkotta a Regulát, melyet Szent Gergely pápa kötelezővé tett a kolostorokban és a római egyházban is.

Forrás: http://www.ecclesia.hu; http://bencesgyor.hu; https://hu.wikipedia.org

* A Subiaco hegyi barlangtól nem messze volt egy monostor, melynek meghalt az apátja. A testvérek hosszasan kérlelték Szent Benedeket, hogy vállalja el vezetésüket. Szent Benedek értésükre adta, hogy nem összeegyeztethető az életmódjuk. Végül mégis engedett a kérésnek.
Hamar bebizonyosodott a meglátása, mely ahhoz vezetett, hogy közös asztalnál ülve mérgezett borral teli üvegpoharat vittek elé, áldását kérve rá. Az áldás végeztével Benedek felemelte a kezét és keresztet vetett a pohárra, mely úgy tört össze, mintha követ dobtak volna rá. Azonnal tudta, hogy az életére törnek a méreggel.

** A szomszédos templom papja olyannyira megirigyelte Szent Benedek erényeit és életszentsége hírének növekedését, hogy sikertelen ócsárlásai és gonoszkodásai vakságában végül mérgezett kenyeret küldetett a kolostorba, a szeretetközösség jeleként.
Benedek szokása volt, hogy étkezései során a közeli erdőből egy holló érkezik vendégül, akit kenyérrel kínál. Ezalkalommal megparancsolta a hollónak, hogy vigye a kenyeret és dobja oda, ahol ember nem férhet hozzá. A holló vonakodott, végül elrepült a mérgezett kenyérrel. Nemsokkal később visszatért és megkapta Szent Benedek kezéből a szokásos falatot.

Egy termék se felelt meg a keresésnek.