Kianit

kianit

Kianit kristály üzenete:

Dolgozz minden nap fénytested lehorgonyzásán, erősítsd kapcsolatod az Égi Forrással.

?

Mély bizonyosságot és erőt ad az életben felvállalt küldetésünk teljesítéséhez. Védett csatornán teremthetünk általa kapcsolatot az égi világgal, nyitja és fejleszti a torokcsakrát. Segít hozzáférni a korábban megszerzett tudásunkhoz és elmélyíteni, alkalmazni azt a mindennapokban.
Nagyon magas szinteken rezeg, ezt erősíti bennünk. Aktiválja és lehorgonyozza a fénytestet, folyamatos kapcsolatban tart a magasabbrendű tudattal.
Oldja a félelmeket és a gátlásokat, az igazság megélésére sarkall.