Elektroszmog hatásai kutatások alapján

Elektroszmog hatásainak kutatása

Nagyfrekvenciás elektromágneses mezők hatásai az emberi EEG-re: Agy-térképezési vizsgálat

Alexander V. Kramarenko és Uner Tan – Central Clinic Hospital N5, Harkov, Ukrajna
Online közzétéve: 2009. július 7.
Elektroszmog kutatás

Az impulzusos nagyfrekvenciás elektromágneses teret (EMF) kibocsátó mobiltelefonok hatással lehetnek az emberi agyra, de ellentmondásos eredmények vannak az elektroencefalogramra (EEG) gyakorolt hatásukat illetően.

16 csatornás telemetrikus elektroencefalográfot (ExpertTM) használtunk az EEG-változások rögzítésére az emberi koponya mobiltelefon által kibocsátott EMF-nek való kitettsége során.

Az EMF térbeli eloszlása különösen az azonos oldali szem körül koncentrálódott, az agy alapfelülete mellett. A hagyományos EEG tele volt zajokkal a mobiltelefon használata közben. Éber alanyoknál telemetrikus elektroencefalográf (ExpertTM) segítségével minden zaj megszűnt, az EEG pedig érdekes változásokat mutatott: 10-15 másodperces periódus után már nem volt látható változás, az antennához közeli területeken megnőtt a spektrum mediánfrekvenciája; 20-40 másodperc után lassú hullámú aktivitás (2,5-6,0 Hz) jelent meg az ellenoldali frontális és temporális területeken. Ezek a körülbelül egy másodpercig tartó lassú hullámok 15-20 másodpercenként ismétlődnek ugyan azokon a rögzítő elektródákon. A mobiltelefon kikapcsolása után a lassú hullámzás fokozatosan eltűnt. A helyi változások, például a megnövekedett medián gyakoriság csökkentek és 15-20 perc múlva eltűntek.

Gyermekeknél hasonló elváltozásokat figyeltünk meg, de a nagyobb amplitúdójú lassú hullámok korábban jelentek meg a gyermekeknél (10-20 másodperc), mint a felnőtteknél, frekvenciájuk pedig alacsonyabb (1,0-2,5 Hz) volt hosszabb időtartammal és rövidebb intervallumokkal.

Az eredmények azt sugallják, hogy a mobiltelefonok reverzibilisen befolyásolhatják az emberi agyat, és abnormális lassú hullámokat idézhetnek elő az éber emberek EEG-jében.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207450390220330?src=recsys

A gerincvelő, mint a beeső elektromágneses hullámok természetes receptorantennájának és a központi idegrendszerre gyakorolt lehetséges hatásának vizsgálata

Sevaiyan Balaguru Elektromos és elektronikai mérnöki tanszék, Kaliforniai Állami Egyetem, Sacramento, California, USA,
Rajan Uppal Elektromos és elektronikai mérnöki tanszék, Kaliforniai Állami Egyetem, Sacramento, California, USA,
Ravinder Pal Vaid Elektromos és elektronikai mérnöki tanszék, Kaliforniai Állami Egyetem, Sacramento, California, USA,
Balasubramaniam Preetham Kumar Elektromos és Elektronikai Mérnöki Tanszék, Kaliforniai Állami Egyetem, Sacramento, California, USA
Online közzétéve: 2012. február 21.
Elektroszmog kutatás

Az elektromágneses tér (EMF) biológiai rendszerekre gyakorolt hatásait évek óta tanulmányozzák, mind az orvosi terápia forrásaként, mind a lehetséges egészségügyi kockázatok tekintetében. Különösen az emberi vagy állati testben az EMF-elnyelés mechanizmusai érdekesek orvosi/mérnöki szempontból, és a modern modellezési technikák, mint például a Finite Difference Time Domain (FDTD), felhasználhatók a különböző részekben indukált feszültségek és áramok szimulálására.

A tanulmány középpontjában egy adott komponens, a gerincvelő szimulációja áll, és ezt a tanulmányt az a tény indította el, hogy a gerincvelő lineáris vezető struktúraként modellezhető, amely képes jelentős mennyiségű feszültséget generálni a beeső EMF-ből. A kísérletben egy bejövő elektromágneses mező (EMF) FDTD szimulációs elemzésével bemutatjuk, hogy a gerincvelő természetes antennaként működik, frekvenciafüggő indukált elektromos feszültséggel és árameloszlással.

A többfrekvenciás (100-2400 MHz) szimulációs eredmények azt mutatják, hogy az FM-rádió 100 MHz körüli tartományában csúcsfeszültség- és áramreakció figyelhető meg, jelentős erősséggel, ami potenciálisan változásokat okozhat a központi idegrendszerben.

Ez a munka hozzájárulhat az EMF-energia központi idegrendszerbe való szivárgása mögött meghúzódó mechanizmus megértéséhez, és ez utóbbi energiaszivárgás lehetséges hozzájárulásához a vér-agy gát (BBB) gyengüléséhez, amelynek leépülése számos betegség előrehaladásával jár, beleértve a szerzett immunhiányos szindrómát (AIDS).

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2011.624653

A DNS egy fraktálantenna az elektromágneses mezőkben

Martin Blank Departments of Physiology,
Reba Goodman Pathology, Columbia University, New York, USA
Online közzétéve: 2011. február 28.
Elektroszmog kutatás

Cél: A dezoxiribonukleinsav (DNS) elektromágneses mezőkre (EMF) adott válaszainak áttekintése különböző frekvenciatartományokban, valamint a DNS mint antenna tulajdonságainak jellemzése.

Anyagok és módszerek: Megvizsgáltuk a megnövekedett stresszfehérje-szintekről és az EMF-kölcsönhatások miatti DNS-szálszakadásokról szóló publikált jelentéseket, amelyek mindkettő DNS-károsodásra utal. Figyelembe vettük az antenna tulajdonságait is, például a DNS-en belüli elektronikus vezetést és a sejtmagban lévő kompakt szerkezetét.

Eredmények: Az EMF-kölcsönhatások a DNS-sel hasonlóak a nem ionizáló frekvenciák tartományában, azaz rendkívül alacsony frekvencia (ELF) és rádiófrekvenciás (RF) tartományban. Hasonló hatások vannak az ionizáló tartományban, de a reakciók összetettebbek.

Következtetések: Az EMF-fel való kölcsönhatás széles frekvenciatartománya a fraktálantennák funkcionális jellemzője, és úgy tűnik, hogy a DNS rendelkezik a fraktálantennák két szerkezeti jellemzőjével, az elektronikus vezetéssel és az önszimmetriával. Ezek a tulajdonságok hozzájárulnak a DNS és az EMF közötti nagyobb reakcióképességhez a környezetben, és a DNS-károsodás a rák epidemiológiájának növekedését, valamint a kémiai evolúció sebességének változásait okozhatja.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09553002.2011.538130?src=recsys

A Wi-Fi által kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás egész napos és hosszú távú kitettsége befolyásolja a hallást?

Ediz Yorgancılar Fül-orr-gégészeti osztály, Orvostudományi Kar, Diyarbakir, Törökország,
Suleyman Dasdag Biofizikai Tanszék, Orvostudományi Kar, Istanbul Medeniyet Egyetem, Isztambul, Törökország,
Mehmet Zülküf Akdag Biofizikai Tanszék, Orvostudományi Kar, Diyarbakir, Törökország,
Zeki Akkus Biostatisztikai Tanszék, Orvostudományi Kar, Diyarbakir, Törökország,
Mehmet Akdag és Ismail Topcu Fül-orr-gégészeti osztály, Orvostudományi Kar, Diyarbakir, Törökország
Online közzétéve: 2017. szeptember 6.
Elektroszmog kutatás

Megvizsgáltuk a Wi-Fi rendszerek által kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás (RFR) hosszú távú hallásra gyakorolt hatását.

Tizenhat Wistar albínó patkányt egyenlően két csoportra osztottak: a kontroll és az expozíciós csoportokra. A kísérleti csoportban lévő patkányokat egy Wi-Fi generátor által kibocsátott 2,4 GHz-es RFR-nek tették ki napi 24 órán keresztül egy éven keresztül. Ugyanezt az eljárást alkalmazták a kontroll csoport patkányainál, azzal a különbséggel, hogy a Wi-Fi-generátort kikapcsolták. Az összes csoportot Faraday-ketrecekben tartották 12 hónapig, hogy kiküszöböljék a külső elektromágneses tereket. A Wi-Fi generátor antennája és az expozíciós ketrecek közötti távolság 50 cm volt.

Az expozíció előtti torzulási termék fotoakusztikus emisszióját (DPOAE) minden patkánynál mértük a vizsgálat elején, 6. és 12. hónapjában. A kontroll- és expozíciós csoportok DPOAE-értékeit statisztikailag hasonlítottuk össze.

A 6000 Hz-es hallási frekvencia esetében a DPOAE értékek az expozíciós csoportban alacsonyabbak voltak, mint a kontroll csoportban (p < 0,05).
Hasonlóképpen, a 12. hónap végén kapott 6000 Hz-es hallásfrekvencia értékek szintén alacsonyabbak voltak az expozíciós csoportban az alapértékeknél és a 6 hónapos értékeknél (p < 0,05). Ezzel szemben a DPOAE értékek a 6. és 12. hónapban az expozíció 2000 Hz-es hallási frekvenciájánál magasabbak voltak, mint az alapérték (p < 0,05). Ezek az eredmények azt mutatták, hogy 12 hónapos RFR (24 óra/nap) 50 cm-re egy 2,4 GHz-es Wi-Fi forrástól befolyásolhatja a hallást. Azonban további vizsgálatokra van szükség.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13102818.2017.1373033?src=recsys

A mobiltelefonok által kibocsátott nem ionizáló elektromágneses mezők DNS-károsodást okoztak az emberi hallójárat szőrtüszősejtjeiben

Mehmet Akdag, Fül-orr-gégészeti osztály – Fej- és Nyaksebészet, Dicle University Medical School, Diyarbakir, Törökország
Suleyman Dasdag, Biofizikai Tanszék, Isztambuli Orvostudományi Kar Medeniyet Egyetem, Isztambul, Törökország
Fazile Canturk Biofizikai Tanszék, Erciyes Egyetem Orvostudományi Kara, Kayseri, Törökország
Mehmet Zulkuf Akdag Diyarbakir, Törökország, Dicle Egyetem Orvosi Karának Biofizikai Tanszéke
Online közzétéve: 2018. április 18.
Elektroszmog kutatás

A tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálja a mobiltelefonok által kibocsátott rádiófrekvenciás sugárzás (RFR) hatását a hallójáratban lévő szőrtüszősejtek DNS-károsodására. A vizsgálatot 56 férfin (életkor: 30-60 évesek) végezték, négy kezelési csoportban.

A csoportokat a következőképpen határoztuk meg: mobiltelefont nem használók (kontroll), napi 0-30 percet használók (második csoport), 30-60 percig mobiltelefont használók (harmadik csoport) és az emberek napi 60 percnél tovább használnak mobiltelefont (negyedik csoport).

Az alanyoktól vett hallójárati szőrtüszősejteket a Comet Assay elemezte a DNS-károsodások meghatározására. A Comet Assay mért paraméterei a következők voltak: fejhossz, farokhossz, üstököshossz, fej-DNS százalékos aránya, farok DNS-százaléka, faroknyomatéka és Olive faroknyomatéka.

A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a DNS-károsodás indikátorai magasabbak voltak az RFR expozíciós csoportokban, mint a kontroll alanyokban. Ezenkívül a DNS-károsodás a napi expozíció időtartamával nőtt.

Összefoglalva, a mobiltelefonok által kibocsátott RFR DNS-károsodást okozhat a hallójáratban lévő szőrtüszősejtekben. Ezért a mobiltelefon-használóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a készülék használatára.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15368378.2018.1463246?src=recsys

Mikrohullámú sugárzás (2,45 GHz) által kiváltott oxidatív stressz: Az egész test expozíciós hatása a Wistar patkányok kórszövettanára

Chauhan haja, Mérnöki és Technológiai Tanszék, Jaipur National University, Jaipur, India
H. N. Verma,Mérnöki és Technológiai Tanszék, Jaipur National University, Jaipur, India
Rashmi Sisodia, Állattani Tanszék, Rajasthan Egyetem, Jaipur, India
Kavindra Kumar Kesari, Mérnöki és Technológiai Tanszék, Jaipur National University, Jaipur, India; Környezettudományi Tanszék, Kelet-Finnországi Egyetem, Kuopio, Finnország
Online közzétéve: 2016. június 30.
Elektroszmog kutatás

Az ember által készített mikrohullámú és rádiófrekvenciás (RF) sugárzási technológiák folyamatosan növekszenek, az elektronikus berendezések, például a mikrohullámú sütő és a mobiltelefonok iránti növekvő kereslet miatt. Ezek az eszközök a szabad gyökök növelésével hatnak a biológiai rendszerekre, így oxidatív károsodáshoz vezetnek.

A tanulmány célja a 2,45 GHz-es mikrohullámú sugárzás hatásának feltárása volt Wistar patkányok szövettanára és lipid-peroxid (LPO) szintjére.

A vizsgálathoz 180 ± 10 g testtömegű, 60 napos hím Wistar patkányokat választottak. Az állatokat két csoportra osztották: alap és kontroll csoport.

Ezeket az állatokat napi 2 órán keresztül 35 napon át 2,45 GHz-es mikrohullámú sugárzásnak (teljesítménysűrűség, 0,2 mW/cm2) tették ki. A teljes test fajlagos abszorpciós sebességét (SAR) 0,14 W/kg-ra becsülték. Az expozíciós időszak befejezése után vizsgáltuk a patkányok szerveit (az agyat, a májat, a vesét, a herét és a lépet)

Mikrohullámú sugárzásnak kitett patkányokból származó mintákban szignifikánsan magas LPO szintet figyeltek meg a májban (p < 0,001), az agyban (p < 0,004) és a lépben (p < 0,006).

A tanulmányban kapott eredmények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a napi 2 órás mikrohullámú sugárzásnak való kitettség 35 napon keresztül potenciálisan kórszövettani és oxidatív változásokat okozhat Wistar patkányokban. Ezek az eredmények az ilyen expozíciónak az emberi egészségre gyakorolt lehetséges következményeit jelzik.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2016.1144063?src=recsys

A 2,45 GHz-es vezeték nélküli eszközök hosszú távú pre- és posztnatális expozíciójának hatásai a hím patkányvese fejlődésére

Ayca Esra Kuybulu, Gyermeknefrológiai Osztály, Orvostudományi Kar, Suleyman Demirel Egyetem, Isparta, Törökország;
Faruk Oktem, Gyermek Nephrológiai Osztály, Orvostudományi Kar, Bezmi Alem Egyetem, Isztambul, Törökország;
İbrahim Metin Çiriş, Patológiai Tanszék, Orvostudományi Kar, Suleyman Demirel Egyetem, Isparta, Törökország;
Recep Sutcu, Biokémiai Tanszék, Katip Celebi Orvostudományi Kar, Izmir, Törökország;
Ahmet Rifat Ormeci, Gyermekgyógyászati Tanszék, Orvostudományi Kar, Suleyman Demirel Egyetem, Isparta, Törökország;
Selcuk Potter, Elektronikai és Kommunikációs Tanszék, Műszaki Kar, Suleyman Demirel Egyetem, Isparta, Törökország;
Efkan Uz, Biokémiai Tanszék, Orvostudományi Kar, Suleyman Demirel Egyetem, Isparta, Törökország
Online közzétéve: 2016. február 24.
Elektroszmog kutatás

Jelen tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálja az oxidatív stresszt és az apoptózist olyan hím Wistar patkányok veseszövetében, amelyek pre- és posztnatálisan voltak kitéve vezeték nélküli elektromágneses térnek (EMF) hosszú ideig 2,45 GHz-es internetfrekvenciával.

A vizsgálatot patkányok három csoportján végezték, amelyek prenatálisak és posztnatálisak voltak, valamint a kontroll csoport. Az oxidatív stressz markereket és a veseszövetek szövettani értékelését tanulmányozták.

Eredmények: A prenatális csoportban a veseszövet malondialdehid (MDA) és az összes oxidáns (TOS) szintje magas, az összes antioxidáns (TAS) és szuperoxid-diszmutáz (SOD) szintje pedig alacsony volt. A spot vizelet NAG/kreatinin aránya szignifikánsan magasabb volt a pre- és posztnatális csoportokban (p < 0,001). A posztnatális csoportokban a legtöbb példányban tubuláris sérülést észleltünk. Az immunhisztokémiai analízis alacsony intenzitású festődést mutatott Bax-szal a kéregben, nagy intenzitású Bcl-2-vel történő festődést a prenatális csoport kérgi és velőterületén (p-értékek 0,000, 0,002, 0,000), összehasonlítva a kontroll csoporttal. A velő és a kortikális terület Bcl2/Bax festődési intenzitási aránya magasabb volt a prenatális csoportban, mint a kontroll csoportban (p = 0,018, p = 0,011).

Következtetés: E tanulmány alapján úgy gondolják, hogy a pre- és posztnatális időszakban az EMF vezeték nélküli internet-frekvenciájának való krónikus kitettség krónikus vesekárosodást okozhat; az EMF-forrástól való távolmaradás, különösen a terhesség és a kora gyermekkori időszakban, csökkentheti a vesére gyakorolt negatív hatásokat.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2016.1148937?src=recsys

A 900 MHz-es elektromágneses hullámok expozíciójának és visszavonásának hatása az agy, a vese és a máj oxidatív stresszére és néhány biokémiai paraméterre hím patkányokban

Merhan Mamdouh Ragy, Fiziológiai Tanszék, Orvostudományi Kar, Minia Egyetem, Minia, Egyiptom
Online közzétéve: 2014. április 8.
Elektroszmog kutatás

A mobiltelefonok mindennapi életben való növekvő használata, valamint a mobiltelefonok által kibocsátott elektromágneses sugárzás (EMR) növekvő káros hatásai egyes élettani folyamatokra számos aggodalomra adnak okot az emberi egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Ezért ezt a munkát arra tervezték, hogy tanulmányozza a mobiltelefonok 900 MHz-es EMR-kibocsátásának hatásait a hím albínó patkányok agyára, májára és vesére.

Harminc hím felnőtt patkányt véletlenszerűen négy csoportra osztottak az alábbiak szerint: kontrollcsoport (nem EMR-nek kitett patkányok), expozíciós csoport (900 MHz-es EMR-nek kitéve 1 h/nap 60 napig) és visszavonási csoport (kitetve 900 MHz-es elektromágneses hullámra 1 óra/napra 60 napra, majd hagyjuk 30 napig expozíció nélkül).

A mobiltelefonok által kibocsátott EMR a malondialdehid (MDA) szintjének jelentős növekedéséhez és az összes antioxidáns kapacitás (TAC) szintjének jelentős csökkenéséhez vezetett az agy, a máj és a vese szöveteiben. Az alanin transzamináz (ALT), aszpartát aminotranszferáz (AST), karbamid, kreatinin és kortikoszteron szérumaktivitása szignifikánsan megnőtt (p < 0,05), míg a szérum katekolaminok szignifikánsan magasabbak voltak a kitett patkányokban. Ezeket a változtatásokat visszavonással korrigálták.

Összefoglalva, a mobiltelefonok által kibocsátott elektromágneses mező károsíthatja bizonyos biokémiai változásokat és oxidatív stresszt az albínó patkányok agyában, májában és veseszövetében. Ez az emberi szövetekre gyakorolt lehetséges hatásokat jelzi. További kutatások szükségesek.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/15368378.2014.906446?src=recsys

Fokozott DNS oxidáció (8-OHdG) és fehérje oxidáció (AOPP) alacsony szintű elektromágneses tér (2,45 GHz) hatására patkány agyban és a fokhagyma védő hatása

Hatice S. Gürler, Orvosi Biokémiai Tanszék, Orvostudományi Kar, Ondokuz Mayıs Egyetem, Samsun, Törökország
Birsen Bilgici, Orvosi Biokémiai Tanszék, Orvostudományi Kar, Ondokuz Mayıs Egyetem, Samsun, Törökország
Ayşegül K. Akar, Biofizikai Tanszék, Orvostudományi Kar, Ondokuz Mayıs Egyetem, Samsun, Törökország
Leman Tomak, Biostatisztikai és Orvosi Informatikai Tanszék, Orvostudományi Kar, Ondokuz Mayıs Egyetem, Samsun, Törökország
Abdul Karim Badr, Orvosi Biokémiai Tanszék, Orvostudományi Kar, Ondokuz Mayıs Egyetem, Samsun, Törökország
Online közzétéve: 2014. május 21.
Elektroszmog kutatás

A fokhagyma oxidatív károsodásának és védő hatásának vizsgálata alacsony szintű elektromágneses mezőnek (EMF) 2,45 GHz-es mikrohullámú sugárzásnak (MWR) kitett patkányokon.

Harminchat Wistar patkányt három csoportra osztottak. Az I. csoport volt a kontroll csoport, és nem volt kitéve EMF-nek. A II. és III. csoport alacsony szintű EMF-nek (3,68 ± 0,36 V/m) volt kitéve 2,45 GHz MWR-en napi 1 órán keresztül, 30 egymást követő napon.

Napi 500 mg/kg fokhagymát adtunk a III. csoportnak a vizsgálati időszak alatt. A vizsgálat végén agyszövetben és vérmintákban tiobarbitursav-reaktív anyagok (TBARS), fejlett oxidációs fehérjetermékek (AOPP) és 8-hidroxi-deoxiguanozin (8-OHdG) szintjét vizsgálták.

Eredmények: Az alacsony szintű EMF-nek való kitettség növelte a 8-OHdG szintet mind a plazmában, mind az agyszövetben, míg az AOPP szintet csak a plazmában. A fokhagyma megakadályozta a 8-OHdG szintjének növekedését az agyszövetben és a plazma AOPP szintjében.

Következtetések: Megállapítható, hogy a 2,45 GHz-es MWR alacsony szintű EMF a patkányok agyszövetében és plazmájában egyaránt növeli a DNS károsodást, míg a fehérje oxidációt csak a plazmában. Érdekesség, hogy a fokhagyma használata csökkentheti ezeket a hatásokat.

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09553002.2014.922717?src=recsys

sungit piramis

Számos lehetőség van megszüntetni, vagy legalábbis csökkenteni ezen káros hatásokat és kivédeni az egészségkárosodást. Ezek közül az egyik hatékony módszer Földanya kincseinek alkalmazása, a kristályok használata.

Ha érdeklődsz az ásványok iránt, válaszd ki itt kedvencedet.