Az Életvirága varázslata

életvirága

Az életvirága szent szakrális geometriai szimbólum

Az életvirága a szent egyiptomi geometria jelképe, amely megmutatja Istennek az univerzum megteremtésére tett első lépéseit.

Azt a szent geometriát írja le, amely létrehozta az univerzumot és meghatározza az olyan természetes folyamatokat, mint a mitózis (számtartó sejtosztódás), vagy a bolygók mozgása. Olyan ábra, amely az életet időbeli folyamatnak tekinti, amely az órák, a napok, a hónapok és az égitestek mozgását koordinálja. Azt az időt, mely alatt a gondolat megszületik és a mag kinő.

Az életvirága azt a pillanatot jelképezi, amikor Isten mozgásba hozza akaratát és létrehozza a világegyetemet.

Amikor elhagyja a nyugalom, a nem lét, az üresség és a sötétség állapotát. Ez az az idő, amikor a meg nem nyilvánuló Isten (Atum Rá) minden létező dolog teremtő Istenévé változik (Pthá). A fiat lux az a pillanat, amikor az életvirága megszületik és minden elkezdi első ciklusát.

Isten mozdulatai egy fogalmi középpontból (Hórusz szeme) indulnak ki, amelyből az életvirága és annak gyümölcse, az univerzum kibontakozik. Ez a referenciapont segít abban, hogy tudjuk, mozgás van. Itt kezdődik a szent geometria, melyből Isten megteremti a világegyetem első virtuális terét.

Ezt úgy teszi, hogy kifelé lövi magát, mint egy pont, amely előre mozdulva magát ismételve egyenes vonalat hoz létre, a férfias formát. Isten, az apa az, aki megmutatja energiáját és tudását. Aktív akaratát Isten, az anya alakítja át, a végtelen anyag, amely belsejében választ fogan: Istent, a fiút. Az egyiptomiak így értelmezték a szentháromságot. Egyidejű, egyenlőoldalú folyamatként, amelyben információt kapnak, küldenek és internalizálnak. Ezért lett az egyenlőoldalú háromszög, a tetraéder, az első férfias alakú tiszta téridom alakja.

A folyamat térben és időben, előre és hátra, felfelé és lefelé, jobbra és balra sokszorozza magát. Ezzel egyidejűleg a tömegnek a kezdeti pont körüli elfordításával létrejön a női princípium: a szféra, a feszültség nélküli passzív tér, melynek az összes pontja a középpont (Hórusz szem) felé mutat.

A szféra az az anyaméh, amely mindent tartalmaz. Minden tér és forma anyagát. Az egység, a totalitás és az integritás kifejeződése. Felületének egyetlen pontja sem fontosabb a többinél. Mindegyiket egyformán el lehet érni energia központjából, amely az egészet létrehozza.

Atomok, sejtek, bolygók és napok… Mind az egységnek és a rejtett képességnek ezt a formáját tükrözi.

Az első valódi gömbben megtalálható az öt szabályos poliéder (testek, amelyeknek minden oldala és szöge egyenlő). Platón tiszteletére platóni testeknek nevezzük őket.

Platón egyiptomi bölcsektől tanulta az életvirágát. Ezek képezik a világegyetem építőköveit.

A természet öt elemét jelképezték: a tüzet, a földet, a levegőt, a szellemet vagy étert és a vizet.

Így Isten megértette és energia központjából megteremtette és érzékelte az első véges teret, amely a végtelen égbolton a földet szimbolizálta. A Biblia szerint kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet.

A föld alaktalan és üres volt. Sötétség borította a feneketlen mélység felszínét és Isten szelleme a vizek felett lebegett. Azután megteszi az első mozdulatát az első gömb középpontjából a széléig, a világűr kerületéhez. Ebből az új középpontból meismétli a mozdulatot és kialakít egy új gömböt.

A két egyforma gömb találkozásánál létrejön mind közül a legfontosabb forma. Ezt Vessica Piscisnek nevezik. A két egymásba fonódó gömb az isteni logoszt szombolizálja.

Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy ez az eredete a számoknak, a hét alaphangnak, a betűknek és a teremtés minden bölcsességének.

Ugyan olyan alakja van, mint az emberi szemnek és szájnak. Elfér benne két egyenlő oldalú háromszög. E háromszögek egy téglalap belsejébe helyezve alkotják az isteni alaparány, az aranymetszés alapját.

Az egyiptomiak ezt az arányt használták minden templomuknál, hogy egymáshoz és a termésethez viszonyítsák a három dimenziót. Ebből vezették le az összes matematikai relációt és a legfontosabb számokat. Például a fit és a pit. Ez szimbolizálja a közös véleményt, az egyenlő emberek közötti megértést, a közös alapot. A Vessica Piscis a közös tér. A kezdeti gömb és a szélénél kialakult új gömb találkozási pontja.

Ezután egymás után megismétlődnek a kerület felé tett mozdulatok és új gömb jön létre. Mindegyikük egy új dimenzió, új hang a zenei skálán, új szín a színskálán. Így 4-5-6 gömb jön létre. Egészen addig, amíg létre nem jön a hetedik, utolsó gömb, amellyel bezárul az első kör és elkészül az élet csírája.

Hét gömb. A teremtés hét napja, hét zenei hang, hét szín, hét izomréteg a szívben, hét csakra, hét belsőelválasztású mirigy.

Ez a geometriai ábra vég nélkül ismétlődik. Ez az alapja mindennek, ami létezik. Vele növeszti a természet a virágokat, két-négy-nyolc primer sejtet hoz létre egyből. Úgyanígy építi fel az emberi szervezetet és a galaxisokat is.

Ahogy kitágul, mint egy örök spirál, új gömböket hoz létre.

A harmadik körben kialakul a 19. gömb és vele az életvirága. Ennek a mintának virág formája van és örökkévaló folyamat. Magába foglalja a zenei harmóniákat, a fényskálákat, az élő szövetek növekedési mintáját.

Minden gömb ugyan úgy képes kifejleszteni magát, mint az eredeti gömb. Így az életvirága létrehozza az élet gyümölcsét, amely megalkotja a saját virágát.

Minden gömb magába foglalja az öt platóni testet, a férfias és nőies energiák egyesülését, az egyenes és görbe vonalakat, a két geometriai formát, amely minden valóság alapja.

A platóni téridomok, amelyknek egynlő oldalaik és szögeik vannak, összekötik a gömbök középpontkait. Így jelenik meg a tetraéder, a kocka, az oktaéder, és a dodekaéder. Ezek a részek és az egész közötti kapcsolat szimbólumai. Tekintet nélkül a különbözőségükre, egységelvet alkotnak minden forma geometriája számára. A természetben előforduló ábrák, minták és szerkezetek a legkisebb részecskéktől az emberi szem számára is látható életformákon át a nagy univerzumig. Az egész egy olyan geometriai mintát követ, amely feltárja előttünk minden forma természetét.

Az életvriága megmutatja, hogy minden elválaszthatatlan egységet alkot. Emlékeztet az egészhez fűződő viszonyunkra és lehetővé teszi, hogy megértsük a teremtés szent alapjait.

Forrás: Hórusz Szeme Msiztérium Iskola
Kép forrás: pinterest

Életvirága mintás sungit korong

Életvirága mintás sungit medál

Spirituális Ajándék FB csoport

Narvál Kristály ásványbolt